Wat is waterstof precies?

Waterstof, deze term hoor je vaker als het over groene of duurzame energie gaat. Maar wat is waterstof precies? Waar komt waterstof vandaan? Op deze vragen geven wij je in deze blog antwoord.

Wat is waterstof?

Waterstof is een natuurlijke stof en komt in veel materie voor, met name in het universum c.q. heelal. Op aarde is waterstof helaas niet in pure vorm te verkrijgen. Het waterstofmolecuul bindt zich aan zuurstof en dan krijg je water (H2O). Om waterstof te verkrijgen zal water gesplitst moeten worden in waterstof en zuurstof. Waterstof in pure vorm is gasvormig en heet eigenlijk waterstofgas (H2).

Omdat het een veel voorkomende stof is, kan er dus oneindig waterstof worden gemaakt voor bijvoorbeeld brandstof. De uitdaging is om op duurzame wijze waterstofgas te winnen. Dat is op dit moment nog volop in ontwikkeling.

Waterstof kan naast zuurstof,  ook verbindingen met koolstof aangaan. Deze verbindingen worden koolwaterstoffen genoemd. Die term heb je vast ook wel eens gehoord. Het is vrij eenvoudig om waterstof uit kolen te halen. Het nadeel hiervan is dat er veel CO2 vrijkomt, en dat is weer schadelijk voor het milieu.

Waterstof als brandstof

Waterstof is twee tot drie keer efficiënter dan fossiele brandstof. En omdat het enige bijproduct water is, zijn auto’s die rijden op waterstof veilig voor het milieu. Dus wat ons betreft mag iedereen waterstof tanken!

Waterstof is dus een veelbelovend brandstof. Er rijden al wel auto’s en bussen op waterstof rond. Een auto op waterstof heeft meer voordelen: geen luchtvervuiling en de auto maakt weinig geluid. Alleen, waarom zijn er dan nog zo weinig auto’s die waterstof brandstof rijden?

Dat heeft te maken met het maken van waterstof en daarbij het geschikt maken van tankstations en auto’s voor waterstofgas. Autofabrikanten gaan geen auto’s maken die op waterstof rijden als er geen tankstations zijn. En tankstations kunnen niet leven van waterstof als er geen auto’s zijn die op waterstof rijden. Het zal dus nog wel even duren voordat bekend is of waterstof ooit haalbaar is als brandstof van de toekomst.

Waar komt waterstof vandaan?

Er zijn meerdere manieren om waterstof te winnen. En hoe tegenstrijdig het klinkt, de meeste waterstof wordt op dit moment nog gewoon op niet-duurzame wijze gewonnen. En dan schieten we er voor het milieu dus niets mee op! Dat is onder andere door stoom en vergassing.

Een duurzame wijze om waterstof te maken is door inzet van hernieuwbare energie, zoals windenergie of zonne-energie. Hierbij wordt water door ‘elektrolyse’ gesplitst in waterstof (H2) en zuurstof (O2). Deze methode wordt in Europa het meest toegepast.

Helaas moet waterstof dus altijd gewonnen worden met behulp van een andere energie. En dat is precies het vraagstuk waar iedereen zich over buigt voordat het grootschalig toegepast zal kunnen worden.

Is waterstof gevaarlijk?

100% waterstof is een hoog ontvlambaar gas. Daarom wordt ook vaak gezegd dat waterstof gevaarlijk is. Wat een groot verschil is met gewoon gas, is dat waterstof lichter is dan aardgas en dus gemakkelijk kan ontsnappen bij kleppen en afsluiters. Bekende verhalen zijn natuurlijk de zeppelin Hindenburg die in vlammen op ging, of de experimenten met waterstofbommen. De waterstofbommen zijn op hun beurt weer vele malen sterker dan atoombommen.

Maar, u mag gelukkig aannemen als een auto gemaakt wordt voor het rijden op waterstof dat deze 100% veilig is. Het wachten is alleen op verdere ontwikkelingen van deze brandstof en alle bedrijfschakels die daarbij horen.

Hopelijk hebben we met deze blog je vraag beantwoord wat waterstof precies is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *