Verschil stikstof en CO2?

Wat is het verschil tussen CO2 en stikstof? Beide gassen komen van nature in onze atmosfeer voor. Maar er zijn wel degelijk grote verschillen.

Wat is stikstof?

In de context van milieuvervuiling wordt met “stikstof” voornamelijk ammoniak en stikstofoxiden bedoeld.

Stikstofoxiden ontstaan bij alle vormen van verbranding op hoge temperatuur. Stikstofoxiden zijn stoffen die verzuring van het milieu veroorzaken, onder andere zure regen. Stikstofoxiden zijn schadelijk voor de luchtwegen van mens en dier en ook voor plantengroei. Een voorbeeld om stikstofuitstoot te verminderen is de katalysator voor de uitlaat van auto’s (auto’s stoten stikstofoxiden en CO2 uit). Ook industriële processen passen dergelijke maatregelen toe.

Stikstofverbindingen worden bijzonder veel toegepast. Ammoniumverbindingen en nitraten zijn belangrijke kunstmeststoffen. Er ontstaat dus veel stikstof in de landbouw. Een veelvoorkomende stikstofverbinding is ammoniak dat in de ontlasting van vee zit. De stikstof in de (kunst)mest verdampt in de lucht en slaat dan neer in natuurgebieden of sijpelt via de bodem en het grondwater weg uit landbouwgebied.

Het is toch eigenlijk bizar dat stikstof noodzakelijk is voor elk organisme om te overleven. Maar zodra er ‘te veel’ van is brengt het onze leefomgeving in gevaar.

Wat is CO2?

Een andere naam voor CO2 is koolstofdioxide. Koolstofdioxide wordt gevormd bij de volledige verbranding van koolstof of koolstofhoudende verbindingen (olie, kolen, gas). Te hoge concentraties koolstofdioxide heeft een negatief effect op het milieu. Het broeikaseffect wordt veroorzaakt door te hoge concentraties CO2 in de atmosfeer en dat zorgt voor klimaatverandering.

Tijdens het verbrandingsproces zorgt zuurstof voor een optimale verbranding en koolstofmonoxide ontstaat als er te weinig zuurstof is. Bij een volledige verbranding van koolstofhoudende stoffen reageert de koolstof (C) met zuurstof (O2) en wordt koolstofdioxide (CO2) gevormd.

CO2 kan uit de lucht worden gehaald door bomen. Bomen zetten CO2 om in zuurstof en biomassa

Niet verwarren met koolstofmonoxide (CO) dat bij onvolledige verbranding ontstaat, een giftig en verstikkend gas, bekend als koolstofmonoxidevergiftiging.

10 Replies to “Verschil stikstof en CO2?

 1. Ik wil even reageren op deze opmerking: ” Ik hou wel graag wat vertrouwen in de wetenschap eigenlijk….” Een onderzoek daarop binnen de quantum science zou je versteld doen staan van wat de invloed van de onderzoeker is op de uitkomst van het onderzoek. Daar kun je nog bij optellen dat bijna al het wetenschappelijk onderzoek dat gedaan wordt, gefinancieerd wordt direct of indirect vanuit het bedrijfsleven. Dit bedrijfsleven wil eigenlijk altijd een bepaalde uitkomst van een studie krijgen en bewust wordt binnen onderzoek die kant op geduwd. Bijvoorbeeld door hoe een onderzoek wordt opgezet. Een essentieel detail dat weggelaten wordt. Maar ook, waar ik erg van schrok, er schijnt een handel in handtekeningen te zijn van wetenschappers, in de zin dat zijzelf bepaalde wetenschappelijke artikelen wel ondertekend hebben, maar vaak het hele artikel niet geschreven hebben, laat staan verbonden waren aan het onderzoek of dit zelfs maar gelezen hebben. En er wordt met analyse methodes en gegevens gesjoemeld. Data die niet gunstig zijn vallen buiten de test bijv. Bovendien zijn er hele onderzoeksgebieden -en onderzoekers- die nooit gesubsidieerd worden maar die zoveel mogelijk slecht, kwaad en niet goed gemaakt worden. Terwijl fantastische patenten verdwijnen en soms ook mensen, dokters, vooral natuurartsen die een andere mening verkondigen, verdwijnen. Op mysterieuze wijze… soms omdat ze een werkend middel tegen kanker en autisme hebben ontdekt en dat gingen promoten…
  Nee de wetenschap is een vieze wereld.
  En er zijn vele integere wetenschappers.

  1. Ik heb van dit soort ‘ praktijken’ wel gehoord, vooral het aanpassen en manipuleren van de onderzoeksresultaten. Gemeten waardes die niet binnen het concept vielen werden uit de tabellen verwijderd zodat het totaalplaatje beter aansloot op de wens van de betalende partij. Hoofdzaak publicaties die leiden tot hogere graden met een beter loon, de erkenning voor iets wat eigenlijk niet erkent zou moeten worden. Een langslepend probleem waar heel veel geld word verkwist om de posities van de Ph.d en Prof veilig te stellen. Veel goeds door goedhartigen wordt vaak teniet gedaan.

   Helaas, ik zeg vaak, de mens is een parasiet. Er veranderd toch niets zolang het geld regeert. Pas als de mens zijn positie binnen de natuur accepteert en hier naar handelt zijn er veel meer mogelijkheden. Zolang dit niet het geval tja mag van mij het licht wel voorgoed uit voor deze kogel die ooit toch een keer door de zon opgeslokt word. Hoera.

 2. Of het nu wel of niet door de mens wordt veroorzaakt is niet relevant. De vraag is of zo zoveel miljarden willen uitgeven om niet 2 maar 1.5 graad opwarming te hebben in 2100. Bovendien hebben klimaatmodellen uit het verleden altijd een te sombere verwachting gehad. Waarom zou het nu wel kloppen?

 3. Inderdaad is er CO2 nodig in de atmosfeer, zonder dat geen leven, maar om nu te ontkennen dat een teveel geen ongewenste opwarming veroorzaakt gaat te ver. De wetenschap is het er toch wel redelijk over eens dat er een toename is van de broeikasgassen over de laatste 250 jaar en om de klimaatverandering te gaan ontkennen is lachwekkend. Behalve de direct toevoeging aan de atmosfeer van CO2 door de mens door verbranding is er ook nog de extra CO2 die vrijkomt door door ontbossing, verdamping van veengebieden en land degradatie. Wij mensen hebben hier echt een substantieel negatief aandeel in. Lees anders ook volgend artikel voor wat meer nuance: https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/klimaatverandering/wat-is-het-broeikaseffect/

 4. Ik kijk al vele jaren documentaires en lezingen over klimaatveranderingen en hoe meer je weet, des te meer nonsens leds je in de media….ook in t stuk hierboven.

  Ik citeer: ” te hoge concentraties koolstofdioxide heeft een negatief effect op het milieu. Het broeikaseffect wordt veroorzaakt door te hoge concentraties CO2 in de atmosfeer en dat zorgt voor klimaatverandering.”

  Complete onzin!
  Alle planten, bomen en bloemen hebben 3 dingen nodig
  – zonlicht
  – water
  – CO2!!!

  Planten ademen CO2 in. Tuinders pompen expres CO2 in hun kassen omdat de planten daardoor sneller groeien.
  CO2 is absoluut geen vervuiling!

  Te hoog CO2 gehalte negatief voor t milieu?
  Allereerst is t CO2 niveau laag (dat hoor je nooit). We zitten op bijna 400 deeltjes per miljoen…..in prehistorie was dat 4.000 en toen was er n explosie aan levensvormen.
  Wanneer t onder de 160 komt, gaan planten sterven.

  Hoeveel stopt de mens dan aan CO2 toe door auto’s, vliegtuigen en fabrieken? Dat noemt men antropogene CO2.
  Je leest vaak in media over X aantal miljoen ton etcetera….grote getallen.
  Die getallen zeggen niet wanneer je niet weet wat de hoeveelheid CO2 is wat zich al in de natuur bevindt.
  In de natuurlijk bevindt zich namelijk een enorme hoeveelheid CO2 en de mens voegt daar slechts 3,6% aan toe!!!

  Nederland wil met t klimaatakkoord de CO2-UITSTOOT met 20% verminderen….dat gaat vele miljarden kosten.
  Als dat lukt, dan ver minder je CO2 uitstoot met 20% van….de 3,6%….. Effect onmeetbaar klein.

  Ik kan nog pagina’s verder schrijven maar ik hou het kort 😉

  broeikasgassen…..zonder broeikasgassen geen leven!
  Zonder deze gassen zou de gemiddelde temperatuur 30 graden kouder zijn…..alles bevroren.
  Nu komt t….CO2 maakt maar n heel klein deel uit van de atmosfeer namelijk 0,005%.

  CO2 stijging in de atmosfeer zoals in grafieken over honderdduizenden jaren tonen aan dat de CO2 nooit zorgt voor stijgende temperaturen (zoals al gore beweerde, maar dit heeft moeten beroepen toen de film voor het Brits gerechtshof werd gedaagd, samen met de 10 belangrijkste punten uit zijn film), maar de CO2 volgt de warmte.
  Dus eerst stijgt de temperatuur waarna later de CO2 volgt omdat dit vervolgens door de oceanen wordt vrijgegeven.

  Ga maar s op onderzoek naar documentaires en lezingen op YouTube zoals Peter Heller of Patrick Moore (mede oprichter Greenpeace canada).
  Kijk ook naar klimaatverandering over 100.000 jaar en hoe snel dat is gegaan.

  Weet u wat voor 60-90% van alle broeikaseffecten zorgt?
  Waterdamp.

  1. Dank je wel voor je reactie. Dat zet aan tot nadenken. Ik zal de genoemde items eens opzoeken. Maar als we zo op een dwaalspoor zouden zitten wereldwijd, daar moet ik eigenlijk ook niet aan denken. Ik hou wel graag wat vertrouwen in de wetenschap eigenlijk…

 5. toch vind ik het een lastig thema: milieu, klimaat…ik heb 8 zonnepanelen, kook nog op gas.
  rijd auto, maak (veel) gebruik van OV/fiets.
  vlieg ook vanaf Schiphol, woon er dichtbij,
  omdat mijn kind in China woont en ik haar 2x per jaar bezoek met klmwerelddeal.
  ben 71 jaar en blijf me verbazen over de soms tegenstrijdige uitspraken van wetenschappers.
  ik scheid mijn afval en probeer zuinig om te gaan met water. ik denk: ik probeer in mijn kring zoveel mogelijk goed om te gaan met de aarde!

  1. Het is inderdaad een moeilijk thema en iedereen worstelt daarmee. Veel dingen zijn niet goed maar we kunnen ook niet zonder. Dus proberen het zo goed mogelijk te doen is een heel goed streven!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *