Recycling en circulaire economie

Wat is het verschil tussen de economische termen recycling, circulaire economie en cradle-to-cradle

Betekenis recycling

De betekenis van recycling is het opnieuw gebruiken van materialen maar wel in een andere vorm dan het oorspronkelijke product. Voorbeeld: een plastic frisdrank fles wordt ingeleverd bij de supermarkt. Deze fles wordt opnieuw gebruikt voor frisdrank. Dit is hergebruik. De plastic verpakking van uw vleeswaren gaat bij het plastic afval. Dit wordt omgesmolten tot een plastic bloempot. Dit is recycling.

Bij recycling wordt ook wel gesproken over upcycling en downcycling. In het eerste geval is het nieuwe product van hogere waarde. In het tweede geval in het nieuwe product van lagere waarde.

Het kan ook zijn dan een product maar één keer gerecycled kan worden en daarna alsnog als afval afgevoerd wordt.

Betekenis circulaire economie

De betekenis van een circulaire economie is het geheel aan processen waarbij grondstoffen zoveel mogelijk opnieuw gebruikt kunnen worden. Met als voorwaarde de toepassing met de hoogste waarde voor onze economie en de minste impact op het milieu. In een circulaire economie vinden meerdere processen plaats: hergebruik, reparatie en recycling. Het gaat dus om het geheel van activiteiten. Een circulair product kun je uit elkaar halen om de afzonderlijke onderdelen opnieuw te gebruiken.

Het cradle to cradle concept betekent in grote lijnen hetzelfde; producten die oneindig kunnen worden hergebruikt of die onschadelijk kunnen worden afgebroken. Cradle to Cradle (C2C) is echter een internationaal erkend keurmerk.