Wat is PFAS?

De afkorting PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. Dit zijn door de mens gemaakte stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen. Maar ze komen wel in heel veel producten voor! En nu zitten deze stoffen dus ook in onze grond en rivierwater. Dit moet u weten over PFAS.