CO2-uitstoot als norm van uw leaseauto

Hanteert uw bedrijf ook de CO2-uitstoot als één van de normen op basis waarvan u uw leaseauto kunt uitzoeken? Neem dan kennis van deze wijzigingen, de consequenties voor het aanschafbedrag en toekomstige ontwikkelingen.

Inleiding

Wanneer een fabrikant een nieuw model op de markt brengt moet deze aan bepaalde eisen voldoen. Eén van de eisen is dat bekend is wat het brandstofverbruik is en wat de CO2-uitstoot is. In de jaren ’80 is hiervoor een norm ontwikkeld en sinds 2017 geldt hiervoor een nieuwe norm. Deze twee normen worden nog door elkaar gebruikt en dat kan verwarring geven.

Twee testmethoden voor CO2-uitstoot

De eerste testmethode NEDC – De NEDC is gebaseerd op theoretische omstandigheden. U herinnert zich vast nog wel het dieselschandaal met ‘sjoemel software’. De auto herkende daarbij direct dat het om een test ging en ging daardoor direct minder CO2-uitstoten. Hiermee werden de waarden positief beïnvloed. Bovendien werden energieverbruikers als een airco niet ingeschakeld tijdens een test.

Sinds 2017, de testmethode WLTP – De WLTP test vervangt de NEDC test. De WLTP test is gebaseerd op realistische rijomstandigheden en is dus betrouwbaarder. Sinds 2017 is de invoering WLTP van start gegaan.

Hoe kan het zijn dat u soms twee waarden voor dezelfde auto tegenkomt?

De nieuwe testmethode geeft uiteraard een hogere waarde CO-2 uitstoot dan de oude testmethode. De nieuwe WLTP-methode is verplicht per 1 september 2017 voor auto’s met een nieuwe typegoedkeuring. Bestaande modellen met de NEDC-typegoedkeuring hoefden vanaf die datum nog niet opnieuw te worden getest. Voor een eerlijk vergelijk worden dus nog steeds de NEDC-als uitgangspunt genomen. Deze vindt u ook vaak op de specificatie en prijslijsten van de fabrikanten.

Maar, met ingang van 1 september 2019 moeten alle nieuw verkochte auto’s beschikken over een CO2-waarde, vastgesteld conform de WLTP. En dan is de vraag, hoe gaat uw bedrijf daarmee om? Op welke test is de norm bepaald en wordt deze na september 2019 ook bijgesteld?

Voorbeeld juni 2019: In de showroom staat een Audi Q2 met een benzine moter 1,5. Op het energiebordje voor de Audi staat CO2-uitstoot 152. De verkoper vertelt ons dat dit het gemiddelde is van de laagste en hoogste uitstoot conform de nieuwe norm. Wij vertellen hem van ons leasebeleid en dat de uitstoot onder de waarde van 130 moet blijven. “Dat is geen probleem” zegt hij, “op de offerte die naar de leasemaatschappij gaat staat nog de oude norm en dat is 126”.

CO2-uitstoot is van belang voor de hoogte van BPM

Sinds 2013 is de hoogte van de bpm afhankelijk van de CO2-uitstoot van de auto: hoe hoger de uitstoot, hoe hoger de bpm. Daarbij werd de aanschaf van zuinige auto’s gestimuleerd met een laag bijtellingstarief, van bijvoorbeeld 14%. Omdat de staat veel inkomsten misliep is deze stimulans vervallen en vallen bijna alle auto’s in het tarief van 22% bijtelling. Dit bij elkaar kan dus grote gevolgen hebben voor uw bijtelling!

Op de site van directlease.nl vonden wij onderstaande tabel. De consequenties voor de BMP zijn hier duidelijk zichtbaar. Nu begrijpt u ook direct waarom bedrijven de CO2-uitstoot als norm meenemen. Dit scheelt enorm in de aanschafwaarde van de auto.

co2-uitstaat en bmp-bedrag in een duidelijk overzicht
Totaal mee oneensOneensGeen meningEensTotaal mee eens (Nog geen stemmen)
Laden...