Welke benzine moet ik tanken?

Heeft u dat ook? Dat u bij het tankstation staat en de labels E5 en E10 op de pomp ziet staan. Welke benzine moet ik tanken? Wij leggen u het verschil graag uit.

Vanwege een gewijzigd Besluit Brandstoffen Luchtverontreiniging, zijn er per 1 oktober 2019 nieuwe richtlijnen van kracht. In het kort houdt dit in dat tankstations die in de mogelijkheid zijn om meerdere typen benzine aan te bieden, minimaal 50% van de capaciteit moeten gebruiken om E10 aan te bieden.

De E in E10 staat voor Ethanol

Volgens de nieuwe wet moet een deel van de brandstoffen uit hernieuwbare brandstof bestaan. (Dus iets anders dan benzine uit olie, omdat olie een natuurlijke bron is die langzaam opraakt.) Dit kan door bio-ethanol door benzine te mengen. E10 brandstof bestaat dus voor 10% uit bio-ethanol. En zoals je zelf vast al kunt raden, bestaat E5 uit 95% benzine en 5% bio-ethanol.

Benzine met een hoger aandeel bio-ethanol is beter voor het milieu.

Niet alle auto’s zijn geschikt voor E10

Niet alle auto’s zijn geschikt om langdurig op E10 te rijden. Dit betreft voornamelijk auto’s ouder dan 15 jaar. Nieuwe auto’s zijn in het algemeen uitermate geschikt voor E10.

Voor ongeveer tien procent van de auto’s op benzine geldt dat ze niet geschikt zijn voor de brandstof E10. Kies daarvoor een andere type brandstof. Bij E5 is er voor maximaal 5% bio-ethanol aan de benzine toegevoegd. Euro95 is over het algemeen vergelijkbaar met E5.

Per ongeluk wel E10 getankt? Er zijn geen grote problemen bekend als dit per ongeluk een keer gebeurt.

Wat is bio-ethanol?

Bio-ethanol is een alcohol dat gemaakt wordt uit suiker, maïs of tarwe. Ethanol is agressiever dan benzine voor zowel metalen als kunststoffen en kan daardoor motoronderdelen zoals pakkingen en afdichtingen aantasten. Daarom zijn oudere auto’s niet geschikt voor E10 benzine.

Welke bezine bevat geen ethanol?

Euro 95 wordt al sinds 2005 bijgemengd met kleine percentages (eerst 2%, later 5%) ethanol. Deze lage bijmenging veroorzaakt geen problemen. Met de dubbele hoeveelheid, 10% zoals E10, moeten auto’s er geschikt voor zijn. Als je per ongeluk E10 hebt getankt volstaat het om de volgende keer de juiste brandstof te tanken. Laat de E10-benzine niet in de tank zitten wanneer de auto lange tijd niet gebruikt wordt.

Verbruik E10 benzine

Ethanol bevat iets minder energie dan benzine. Bij E10 komt het verschil neer op ongeveer 2% vergeleken met ‘standaard’ benzine. Daardoor zal het verbruik iets toenemen. Het rijgedrag en bijvoorbeeld een geopend raam hebben echter een veel grotere invloed op het brandstofverbruik dan de overstap op E10.

One Reply to “Welke benzine moet ik tanken?”

  1. Bedankt voor het benoemen van het verschil tussen E5 en E10. Daarnaast goed om te weten dat niet elke auto voor E10 geschikt is. Ik ga kijken of ik deze soort kan tanken met mijn eigen familieauto.

Comments are closed.